Det miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet till smörjmedel

Tribotextil™

För företag som kantbockar, djupdrar eller sträckpressar tunnplåt och som ställer höga krav på ytfinnish är tribotextil™ en produkt som ger repfritt gods till skillnad mot plåtformning med smörjolja
Miljövänligt alternativ

Eftersom att det inte finns något behov av smörjmedel och efterföljande tvättsprocesser vid användandet av Tribotextil minskar miljöbelastningen. Frånvaron av smörjmedel ökar också möjligheterna att plåtforma till produkter inom livsmedel och medicinteknisk industri.

Minskade kostnader

Tribotextil reducerar produktionskostnader genom att minska antalet processteg. Slipning och polering av repor på det pressade godset utgår och tekniken ställer mindre krav på verktygens ytor tillsammans med att livslängden på pressverktygen ökar.

Hög kvalité

Vid användande av Tribotextil blir det till skillnad mot dagens teknik med smörjmedel, inga repor/skador på det pressade godset. Tester har gjorts även på förlackerad plåt utan skador. Därför är Tribotextil perfekt vid krav på mycket hög kvalité och ytfinnish.

Om presstekniken med Tribotextil™

Vi erbjuder en ny patenterad pressteknik, framtagen genom ett flerårigt forsknings och utvecklingsarbete, för krävande sträckpressning/djupdragning av tunnplåt. Presstekniken bygger på ett nytt textilt material, Tribotextil™, som är mycket tunt, exceptionellt starkt och som kan ersätta smörjmedel. Det textila materialet antar verktygets form vid första pressningen och kan användas ett antal pressningar, beroende på svårighetsgraden. Fördelarna är hög kvalité, mera miljövänligt samt lägre verktygs- och produktionskostnader. Vi har testat att utföra svåra djupdragningar i torr eller förlackerad plåt utan att få några ytskador. Efterbearbetning behövs ej av rostfri plåt. Ytterligare en fördel är att den nya tekniken ställer mindre krav på verktygens ytor.

  • Hög kvalité
  • Miljövänligt alternativ
  • Färre arbetsmoment
  • Lägre produktionskostnader

Företaget och organisationen

Tribotextil AB grundades i juni 2015 av tre erfarna entreprenörer för att etablera och kommersialisera presstekniken med Tribotextil™. Visionen är att på en global marknad nå en ledande ställning genom att erbjuda och sälja Tribotextil™ till kunder som önskar ett miljövänligt alternativ och med höga krav på ytfinnish. Företaget bygger en organisation med världsledande underleverantörer och med tillgång till erfoderliga kompetenser genom användande av flertalet nätverk och närhet till forsknings- och utvecklingsresurser. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker också genom nära samarbete med kunder.

Är du intresserad av att torrpressa titan eller artiklar till medtech? Tribotextil™ gör detta möjligt! Kontakta oss för mer information

Aktuellt

Kontakta oss